Otázky a odpovědi

Germicidní zářiče UVETTA - často kladené otázky

 • Může UV-C záření zabít koronavirus?

  Předpokládá se, že COVID-19 je obalený virus s jediným genomem s pozitivním řetězcem RNA. Koronaviry mají obal složený z lipidové dvojvrstvy, proteinů a cukrů s proteinovou kapsidou. Dosud nebylo provedeno dostatečné množství laboratorních testů přímo na vztah UV-c záření a viru SARS-CoV-2, avšak je potvrzeno, že UV-C záření ničí 99,9% již známých virů a koronavirů.

 • Co si za své peníze kupuji?

  Jedná se o velmi sofistikovaný přístroj české výroby. Skládá se z kvalitních komponentů. Elektronika obsahuje mikroprocesory, které zajišťují plynulý a bezpečný provoz zařízení, ale i signalizaci pro výměnu opotřebených lamp, bezproblémového chodu a případných poruch jednotlivých částí přístroje (nasávací/výdechový ventilátor, správná funkce lamp). Dále špičkové ventilátory, které mají extrémně tichý chod bez omezení efektivity, až po kvalitní lak, který je odolný vůči vyšším teplotám a UV, tudíž nemění svou strukturu a zachovává si svůj původní vzhled. Výrobek je univerzální a lze ho použít jako stolní, mobilní na stojanu, na strop se závěsným systémem, nebo na stěnu, tudíž není potřeba kupovat jednotku novou pro různá umístění. Přístroj je certifikovaný a mikrobiologicky testovaný. Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Umíme poradit se správným umístěním a počtem potřebných jednotek pro konkrétní prostor.

 • Jak mi můžete dokázat, že jsou Vaše zařízení účinná?

  V oboru UV mame mnohaletou historii , která navazuje na 25 letou praxi v osvětlení. Rozumíme tomu, že můžeme mít špatné zkušenosti s některými výrobky, které se vyskytují na trhu. Ale rádi bychom Vás ujistili, že naše produkty jsou kvalitní a účinné. Jsou certifikované a testované. Účinnost germicidního zářiče UVETTA je dostatečná pro zabití všech mikroorganismů s největší odolností. UV-C dávka záření v zářiči UVETTA je vypočítaná na základě našich zkušeností  z podkladů vědecky podložených parametrů a splňuje kritéria o funkčnosti zařízení.

 • Za jak dlouho UVC záření zabije bakterie?

  Krátká odpověď je – zlomek sekundy. Účinnost UVC světla je založena na proměnných času (délka expozice), intenzity lampy a vzdálenosti (jak daleko je lampa od mikroorganismu ). Tyto parametry jsou v našem zářiči UVETTA vypočítány tak, že vzduch protékající komorou dostane tak silnou dávku záření UV-C, že je na výstupu ze zářiče 100% dezinfikovaný a bez mikroorganismu.    

 • Jak UVC světlo ničí mikroorganismy?

  UV-C technicky „nezabíjí“ mikroorganismy, ale spíše ji sterilizuje ničením DNA. Podrobnějším vysvětlením je, že energie UV-C je absorbována DNA a RNA obsaženými v buňkách, což vytváří dimery nebo „dvojnou vazbu“ mezi sousedními nukleotidy (tj. Thyminem). Tvorba těchto dimerů je to, co inhibuje schopnost řetězce replikovat se, což zase vede ke smrti kolonie.

 • Je UVC záření bezpečné?

  Naše zářiče UVETTA jsou bezpečné, jelikož neprodukují žádné záření do okolního prostředí. Záření se odehrává uvnitř v komoře a z přístroje se ven nedostane. V případě přímého záření mohou nastat zdravotní problémy. Dlouhodobé přímé vystavení UVC světlu může způsobit dočasné zarudnutí kůže a podráždění očí, ale nezpůsobí rakovinu kůže ani šedý zákal. Se správnými osobními ochrannými prostředky je UVC zcela bezpečné.

 • Lze UVC použít na lidské tělo k dezinfekci proti koronaviru?

  Ultrafialové UV-C záření nemůže být použito přímo na lidské tělo k dezinfekci proti koronaviru. UV-C záření způsobuje poškození kůže a očí. Důrazně doporučujeme, aby kdokoli, kdo používá UV-C světlo k dezinfekci lékařského vybavení, povrchů nebo vzduchu v souvislosti s COVID-19, dodržoval všechna doporučená zdravotní a bezpečnostní opatření a vyhnul se přímému vystavení těla UV-C záření.

 • Zabíjejí germicidní lampy viry?

  Ano - germicidní UVC lampy zabíjejí až 99,9% většiny virů, bakterií přenášených vzduchem a spor plísní.

 • Jak často je třeba měnit lampy v zářiči UVETTA?

  Při běžném používání zářivky v germicidních zářičích UVETTA vydrží zhruba 2,5 roku. Životnost jedné zářivky je 9000 hodin.

 • Jakou intenzitu potřebuji k zabíjení určitých organismů?

  Expozice germicidního ultrafialového záření je produktem času a intenzity. Vysoká intenzita po krátkou dobu a nízká intenzita po dlouhou dobu jsou v zásadě stejné při smrtelném působení na bakterie. Zákon inverzního čtverce platí pro germicidní ultrafialové záření, stejně jako pro světlo: smrtící síla klesá s rostoucí vzdáleností od lamp. U germicidních zářičů UVETTA při proudění v komoře zahynou všechny mikroorganismy, jelikož se pohybují ve vzdálenosti v řádech milimetrů.

 • Lze germicidní lampy požívat nepřetržitě?

  Ano, můžete lampy používat nepřetržitě, ale ve většině případů to není nutné. Je potřeba jen vyhodnotit nezbytně nutnou dobu, po kterou zářič UVETTA dokáže dezinfikovat vzduch v požadovaném prostoru. 

 • Jak zabíjejí germicidní lampy?

  UV-C záření zabijí při vlnové délce 253,7 nanometrů – činí mikroorganismy sterilními. Když se mikroorganismy nemohou množit, tak umírají.

 • Jak horké jsou lampy?

  Germicidní UVC lampy neprodukují příliš mnoho tepla - přibližně stejně jako zářivky.

 • Jak efektivní jsou lampy, jak blízko k povrchu musí být?

  Je známo, že se vzdáleností klesá účinnost UV-C záření. Zářič UVETTA je navržen tak, aby vzdálenost byla tak optimální, že s jistotou vydezinfikuje vzduch na 100%.

 • Jaké poškození mi způsobí lampy?

  Dlouhodobé přímé vystavení UVC světlu může způsobit dočasné zarudnutí kůže a podráždění očí, ale nezpůsobí rakovinu kůže ani šedý zákal. Ultrafialové systémy jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a při správné instalaci profesionálním dodavatelem neumožňují vystavení ultrafialovému záření a umožňují bezpečný provoz a údržbu. Pokud jste vystaveni přímému germicidnímu světlu, může spálit horní povrch pokožky. Pokud jsou vaše oči vystaveny, bylo by to podobné jako „svářečský záblesk“ a vaše oči by mohly být suché nebo drsné.

 • Jaké účinky má UVC světlo na okolní materiály?

  Dlouhodobé vystavení germicidního UVC záření plastům zkrátí trvanlivost plastu přibližně o 10%. Příklad: Pokud by plast za normálních okolností vydržel asi deset let a byl by po celou dobu vystaven germicidnímu UVC záření, bylo by pravděpodobně třeba jej vyměnit za 9 let. Život rostlin může být poškozen přímými nebo odraženými germicidními ultrafialovými paprsky. Přechodná barviva a barvy mohou být při dlouhodobém vystavení ultrafialovým paprskům vybledlé. Proto jsou naše jednotky germicidních zářičů UVETTA z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné vůči UV-C záření.

 • Může germicidní UVC pronikat povrchy nebo látkami?

  Ne - germicidní UVC sterilizuje pouze to, s čím přijde do styku. Pokud máte pokojový sterilizátor a ze stropu visí svítidla nebo ventilátory, UVC záření se zastaví, když na tato svítidla narazí. To může vyžadovat další příslušenství umístěné strategicky v místnosti, aby bylo zajištěno úplné pokrytí.

 • Jak určíte prostor, který pokryje jeden germicidní zářič UVETTA?

  Jeden zářič UVETTA stačí na 60 m3 za hodinu. To je prostor asi 20m2 při výšce stropu 3m. Je-li zapnuty zářič několik hodin, je schopen dezinfikovat až dvojnásobek prostoru.

 • Jak se UVC lampy používají k dezinfekci vzduchu?

  Germicidní UVC lampy lze použít v uzavřených zářičích umístěných v místnosti na stropě, na stěně, na stole , poličce nebo s mobilním stojanem . Zářiče UVETTA nevyzařují UV-C záření do prostoru a tudíž mohou být používány za přítomnosti osob. Germicidní zářiče UVETTA jsou konstruovány tak, aby se lidé nemohli dívat přímo na lampy.

  Další možná metoda dezinfekce vzduchu používaná s UV-C lampami umístěné uvnitř potrubí ventilačního systému. Lidé nejsou vystaveni UVC záření, lze uvnitř potrubí použít zařízení velmi vysoké úrovně.

  Jsou vhodné pro veškeré uzavřené prostory : kanceláře, čekárny, chodby, ordinace lékařů, vstupní haly, kadeřnictví, obchody, sklady, kulturní sály, operační sály, vyšetřovny, byty apod. Jejich instalace je možná na mobilním stojanu, zavěšení ze stropu, přisazení na zeď nebo strop, nebo jednoduše kdekoliv na nožkách.

 • Produkují germicidní zářiče ozón?

  Ne, zářiče UVETTA produkují UV-C záření o vlnové délce 253,7 nanometrů a to je záření neprodukující ozón.

 • Jak dlouho je možné mít zářiče v provozu?

  Výhodou germicidních zářičů řady UVETTA je, že díky uzavřené konstrukci mohou dezinfikovat vzduch nepřetržitě i za přítomnosti osob, tedy v situaci, kdy je riziko přenosu infekce nejvyšší.

  Životnost lamp HNS L 24W je 9.000 hodin . Zářič UVETTA signalizuje červenou diodou dobu pro výměnu 1.500 hodin před koncem životnosti lampy. To je dostatečná doba pro zajištění výměny.

  Dodržujte proto tento interval, abyste zajistili správnou funkci zářiče.  

local_shippingDoprava zdarma Po celé ČR nad 2500 Kč
verified_userOvěřený produkt 500+ prodaných zářičů
kvalitaZaručená kvalita Výroba z kvalitních materiálů