Germicidní zářiče UVETTA - často kladené otázky

Může UV-c záření zabít koronavirus?

Předpokládá se, že COVID-19 je obalený virus s jediným genomem s pozitivním řetězcem RNA. Koronaviry mají obal složený z lipidové dvojvrstvy, proteinů a cukrů s proteinovou kapsidou. Dosud nebylo provedeno dostatečné množství laboratorních testů přímo na vztah UV-c záření a viru SARS-CoV-2, avšak je potvrzeno, že UV-c záření ničí 99,9% již známých virů a koronavirů.

Jsou naše germicidní zářiče "drahé"?

Jedná se o velmi sofistikovaný přístroj české výroby. Skládá se z kvalitních komponentů. Elektronika obsahuje mikroprocesory, které zajišťují plynulý a bezpečný provoz zařízení, ale i signalizaci pro výměnu opotřebených lamp, bezproblémového chodu a případných poruch jednotlivých částí přístroje (nasávací/výdechový ventilátor, správná funkce lamp). Dále špičkové ventilátory, které mají extrémně tichý chod bez omezení efektivity, až po kvalitní lak, který je odolný vůči vyšším teplotám a UV, tudíž nemění svou strukturu a zachovává si svůj původní vzhled. Výrobek je univerzální a lze ho použít jako stolní, mobilní na stojanu, na strop se závěsným systémem, nebo na stěnu, tudíž není potřeba kupovat jednotku novou pro různá umístění. Přístroj je certifikovaný a mikrobiologicky testovaný. Na vyžádání zákazníkům umíme poskytnout k nahlédnutí test účinnosti. Nadále poskytujeme záruční i pozáruční servis. Umíme poradit s umístěním a počtem potřebných jednotek pro konkrétní prostor.

Jak mi můžete dokázat, že jsou Vaše zařízení účinná?

Jsme profesionálové v oboru UV technologie a zabýváme se jí dlouhodobě v návaznosti na 25 letou praxi v osvětlení. Rozumíme tomu, že můžeme mít špatné zkušenosti s některými výrobky, které se vyskytují na trhu. Ale rádi bychom Vás ujistili, že naše produkty jsou kvalitní a účinné. Jsou certifikované a testované. Zákazníkům umíme poskytnout k nahlédnutí mikrobiologický test o funkčnosti. Účinnost germicidního zářiče UVETTA je vyšší, než je potřeba pro zabití všech mikroorganismů s největší odolností. UV-c dávka záření v našem přístroji je vypočítaná z podkladů vědecky prokázaných parametrů a splňuje kritéria o funkčnosti zařízení.

Za jak dlouho UV-c záření zabije bakterie?

Krátká odpověď je - vteřiny - je to však trochu komplikovanější. Účinnost UVC světla je založena na proměnných času (délka expozice), intenzity zdroje (jak „jasné“ je „světlo“) a vzdálenosti (jak daleko je zdroj od cíle). Kromě toho, protože různé patogeny vyžadují k jejich deaktivaci různé úrovně UVC, neexistuje žádná odpověď na to, jak dlouho trvá zabití všech bakterií, protože to také závisí na způsobu, jakým je buňka vytvořena pro každý typ bakterií. Dobrou zprávou jsou bakterie a viry, které jsou velmi citlivé na energii UVC, zvláště ve srovnání s látkami vytvářejícími spory, jako je C-diff.

Jak UV-c světlo ničí bakterie?

UV technicky „nezabíjí“ bakterie, ale spíše inhibuje replikaci nebo ji sterilizuje ničením DNA. Podrobnějším vysvětlením je, že energie UVC je absorbována DNA a RNA obsaženými v buňkách, což vytváří dimery nebo „dvojnou vazbu“ mezi sousedními nukleotidy (tj. Thyminem). Tvorba těchto dimerů je to, co inhibuje schopnost řetězce replikovat se, což zase vede ke smrti kolonie.

Je UV-c záření bezpečné?

Se správnými osobními ochrannými prostředky ano. UVC je zcela bezpečné, pokud jsou chráněny oči a pokožka. Bez jakéhokoli OOP může dlouhodobé přímé vystavení UVC světlu způsobit dočasné zarudnutí kůže a podráždění očí, ale nezpůsobí rakovinu kůže ani šedý zákal.

Lze UV-c použít na lidské tělo k dezinfekci proti koronaviru?

Ultrafialové (UV-c) světlo nemůže být použito na lidské tělo k dezinfekci proti koronaviru. Není prokázáno bezpečné používání UV-c světla přímo na lidské tělo na vlnových délkách a expozicích, že účinně ničí viry, jako je SARS-CoV-2. Je také známo, že UV-c světlo za podmínek, které zabíjejí takové viry, způsobuje těžké poleptání kůže, rakovinu kůže a poškození očí. Důrazně doporučujeme, aby kdokoli, kdo používá UV-c světlo k dezinfekci lékařského vybavení, povrchů nebo vzduchu v souvislosti s COVID-19, aplikacemi podporovanými spolehlivými vědeckými důkazy, dodržoval všechna doporučená zdravotní a bezpečnostní opatření a vyhnul se přímému vystavení těla UV-c záření.

Zabíjejí germicidní zářiče viry?

Ano - germicidní UVC lampy zabíjejí až 99,9% většiny virů, bakterií přenášených vzduchem a spor plísní.

Jak často je třeba vyměňovat zářivky?

Při běžném používání zářivky v germicidních zářičích UVETTA vydrží zhruba 2,5 roku. Životnost jedné zářivky je 9000 hodin.

Jakou intenzitu potřebuji k zabíjení určitých organismů?

Expozice germicidního ultrafialového záření je produktem času a intenzity. Vysoká intenzita po krátkou dobu a nízká intenzita po dlouhou dobu jsou v zásadě stejné při smrtelném působení na bakterie. Zákon inverzního čtverce platí pro germicidní ultrafialové záření, stejně jako pro světlo: smrtící síla klesá s rostoucí vzdáleností od lamp. Průměrná bakterie bude zabita za deset sekund ve vzdálenosti šesti palců od lampy v americkém ultrafialovém germicidním přípravku. U germicidních zářičů UVETTA při proudění v komoře zahynou všechny molekuly, jelikož se pohybují ve vzdálenosti v řádech milimetrů.

Lze germicidní lampy požívat nepřetržitě?

Existují tři běžné typy germicidních UVC lamp: „Žárovky se studenou katodou“ se spouštějí okamžitě a používají místo válcového vlákna velkou válcovou katodu, takže žárovky mají dlouhou životnost, která není ovlivněna frekvencí spouštění. 1. Žárovky „Slimline“ jsou také s okamžitým startem a jsou k dispozici v typech s nízkým, vysokým a velmi vysokým ozonem. Jejich životnost se řídí životností elektrody a počtem startů. Díky vysoké počáteční emisi UVC a dobré údržbě jsou germicidní lampy Slimline UVC dobře přizpůsobeny pro aplikace, jako jsou vzduchové chladicí a topné systémy, dopravní linky, sterilizace vodou a další aplikace, které vyžadují nepřetržité používání, a proto nemusí být vypnuto. 2. „Žhavá katoda“ nebo předehřívací / horká katoda, žárovky obecně používají standardní, běžně dodávané fluorescenční předřadníky, které poskytují výhody v úspornosti a prostoru. Předehřívací žárovky mají čtyři elektrická připojení na žárovku a vyžadují více kabeláže než žárovky s okamžitým startem. Časté spouštění / zastavování sníží životnost lampy žárovky Hot Cathode.

Jak zabíjejí germicidní lampy?

Ultrafialové světlo v germicidní vlnové délce - 185-254 nanometrů - činí organismy sterilními. Když se organismy již nemohou množit, umírají.

Jak horké jsou lampy?

Germicidní UVC lampy neprodukují příliš mnoho tepla - přibližně stejně jako zářivky.

Jak efektivní jsou lampy, jak blízko k povrchu musí být?

Expozice germicidního ultrafialového záření je produktem času a intenzity. Vysoká intenzita po krátkou dobu a nízká intenzita po dlouhou dobu jsou v zásadě stejné při smrtelném působení na bakterie. Zákon inverzního čtverce platí pro germicidní ultrafialové záření, stejně jako pro světlo: smrtící síla klesá s rostoucí vzdáleností od lamp. Průměrná bakterie bude zabita za deset sekund ve vzdálenosti šesti palců od lampy. Podle vědecky založených výpočtu naše zářiče dávají vyšši než potřebnou dávku pro zahubení mikroorganismů, jelikož se v našich zářičích nacházejí 2x24W lampy a působíme tak na mikroorganismy z velmi krátké vzdálenosti.

Jaké poškození mi může způsobit UV-c záření?

Dlouhodobé přímé vystavení UVC světlu může způsobit dočasné zarudnutí kůže a podráždění očí, ale nezpůsobí rakovinu kůže ani šedý zákal. Ultrafialové systémy jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a při správné instalaci profesionálním dodavatelem neumožňují vystavení ultrafialovému záření a umožňují bezpečný provoz a údržbu. Pokud jste vystaveni přímému germicidnímu světlu, může spálit horní povrch pokožky. Pokud jsou vaše oči vystaveny, bylo by to podobné jako „svářečský záblesk“ a vaše oči by mohly být suché nebo drsné. Nic z výše vypsaných však nehrozí při používání našich zářičů, které fungují na principu uzavřené konstrukce.

Jaké účinky má UV-c světlo na okolní materiály?

Dlouhodobé vystavení germicidního UVC světla plastům zkrátí trvanlivost plastu přibližně o 10%. Příklad: Pokud by plast za normálních okolností vydržel asi deset let a byl by po celou dobu vystaven germicidnímu UVC světlu, bylo by pravděpodobně třeba jej vyměnit za 9 let. Život rostlin může být poškozen přímými nebo odraženými germicidními ultrafialovými paprsky. Přechodná barviva a barvy mohou být při dlouhodobém vystavení ultrafialovým paprskům vybledlé. Proto jsou naše jednotky germicidních zářičů UVETTA z vysoce kvalitních materiálů, které jsou odolné vůči UV-c záření. Výroba probíhá v České republice.

Může germicidní UVC pronikat povrchy nebo látkami?

Ne - germicidní UVC sterilizuje pouze to, s čím přijde do styku. Pokud máte pokojový sterilizátor a ze stropu visí svítidla nebo ventilátory, UVC světlo se zastaví, když na tato svítidla narazí. To může vyžadovat další příslušenství umístěné strategicky v místnosti, aby bylo zajištěno úplné pokrytí.

Jak určíte metráž, kterou pokryje jedna germicidní UVC lampa?

To je určeno příkonem lampy. Příklad: 15-wattová lampa pokryje přibližně 100 čtverečních stop; 30-wattová lampa pokryje přibližně 200 čtverečních stop.

Jak se UVC lampy používají k dezinfekci vzduchu?

Germicidní UVC lampy lze použít ve stropních svítidlech zavěšených nad osobami v místnosti nebo ve vzduchovodech recirkulačních systémů. První metoda se nazývá ozařování horního vzduchu. Svítidla jsou na spodní straně stíněna, takže záření je směrováno pouze nahoru ke stropu a po stranách. Germicidní jsou namontovány tak, aby se lidé nedívali přímo na lampy. Druhá metoda dezinfekce vzduchu používá UVC lampy umístěné uvnitř potrubí ventilačního systému. Lidé nejsou vystaveni UVC záření, lze uvnitř potrubí použít zařízení velmi vysoké úrovně. A nyní třetí nová metoda, velice účinná a levná, jsou germicidní zářiče řady UVETTA. Díky uzavřené konstrukci je možné je používat v bezprostřední blízkosti lidí. Jsou vhodné pro jakékoliv instalace jako jsou: kanceláře, čekárny, chodby, ordinace lékařů, vstupní haly, kadeřnictví, obchody, sklady, kulturní sály, operační sály, vyšetřovny, byty apod. Jejich instalace je možná na mobilním stojanu, zavěšení ze stropu, přisazení na zeď nebo strop, nebo jednoduše kdekoliv na nožkách.

Produkují germicidní zářiče ozón?

Ne, zářiče neprodukují žádný ozón.

Jak dlouho je možné zářit s germicidními zářiči?

Dávka, nebo doba záření, je dána výkonem zdroje záření. Při 55W zdrojích je efektivní vzdálenost přibližně 6 m a potřebný čas na přiměřenou dezinfekci je přibližně jedna hodina. Je doporučeno provést dvě expozice UVC zářením - dezinfekce. První po ukončení práce na pracovišti a druhou před zahájením práce na pracovišti. V tomto režimu desinfekce jsou hodnoty patogenních mikroorganismů na úrovni blížící se k sterilnímu prostředí. V prostorech kde je třeba zajistit vysokou účinnost dezinfekce, je třeba použít 55 W zdroje UVC záření. V tomto případě, je možné zkrátit dobu expozice UVC zářením. V provozech jako jsou operační sály, nebo prostory s vysokými požadavky na čistotu je vhodné dodržet expozici v trvání jedné hodiny po ukončení práce a jedné hodiny před zahájením práce v prostorách určených k dezinfekci. Dezinfekci ultrafialovým zářením třeba považovat za vysoce účinnou a efektivní, avšak stále jen doplňkovou. Výhodou germicidních zářičů řady UVETTA je, že díky uzavřené konstrukci mohou dezinfikovat vzduch nepřetržitě i za přítomnosti osob, tedy v situaci, kdy je riziko přenosu infekce nejvyšší.
local_shippingDoprava zdarma Po celé ČR nad 2500 Kč
verified_userOvěřený produkt 500+ prodaných zářičů
kvalitaZaručená kvalita Výroba z kvalitních materiálů